Expats
Het aantal buitenlandse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt stijgt.
Hiermee neemt ook het aantal vragen toe over immigratieprocedures,
(internationale) belastingheffing en sociale zekerheid.

De regelgeving verbonden aan binnenkomst, verblijf en vertrek van buitenlandse
werknemers is complex en geregeld aan verandering onderhevig. Vos & Vogels
belastingadviseurs kunnen internationale particuliere klanten ('expatriates') die in
Nederland komen werken, adviseren en begeleiden.

We verzorgen onder andere de aanvraag en begeleiding van de 30%-regeling.
De 30%-regeling voor ingekomen werknemers is een belastingfaciliteit voor uit
het buitenland aangeworven werknemers. Op basis van de 30%-regeling kan aan
deze werknemers, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, een
belastingvrije vergoeding van maximaal 30 procent van het loon betaald worden.
De 30%-vergoeding is bedoeld om de extra kosten ter zake van het verblijf buiten
het land van herkomst, de zogeheten 'extraterritoriale kosten', te compenseren.

Tevens begeleiden we expats bij het regelen van allerlei formaliteiten en
adviseren wij met betrekking tot fiscale, juridische en sociale
zekerheidsvraagstukken.

Click here for english version of website